Awatar

Dylan Araps
@2211

2211 ma 0 patronów.

Konta w innych serwisach

2211 posiada następujące konta na innych platformach:

Repozytoria

neofetch 15535 Zaktualizowano w tym tygodniu

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

pywal 6429 Zaktualizowano 1 tydzień temu

🎨 Generate and change color-schemes on the fly.

reddit-sidebar-toggle 5 Zaktualizowano 2 miesiące temu

👽 Toggle the sidebar on reddit.com

pure-bash-bible 31294 Zaktualizowano 3 miesiące temu

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

bum 128 Zaktualizowano 1 rok temu

🎵 Download and display album art for mpd/mopidy tracks.

root.vim 22 Zaktualizowano 2 lata temu

🌴 Automatically set directory to your project's root based on a known dir/file.

pxltrm 546 Zaktualizowano 2 lata temu

🖌️ pxltrm - [WIP] A pixel art editor inside the terminal

openbox-patched 109 Zaktualizowano 2 lata temu

PKGBUILD and patches for Openbox with Rounded Corners

discord-selena 10 Zaktualizowano 4 lata temu

Log all Discord messages for transparency

startpage 28 Zaktualizowano 5 lat temu

🔗 Simple start page written in HTML/SCSS

pascal_lint.nvim 3 Zaktualizowano 5 lat temu

🐆 Show fpc compiler output in a neovim split.

taskrunner.nvim 12 Zaktualizowano 5 lat temu

🏃 Runs Gulp/Gruntfiles in terminal splits

Historia

2211 dołączył 4 lata temu.

Dochód na tydzień (w dolar amerykański)

Liczba patronów tygodniowo