Zespół Liberapay koordynuje przekazywanie darowizn pomiędzy wieloma dotującymi i otrzymującymi. Dotujący ustalają ile chcą przekazać, otrzymujący jak podzielić pieniądze, a Liberapay wylicza i wykonuje pomiędzy nimi transfery.

Zespoły służą przekazywaniu darowizn pomiędzy poszczególnymi użytkownikami i nie mogą być używane przez podmiot prawny jako oficjalny sposób rozdzielania środków pomiędzy członków.

Tworzenie zespołu

Najpierw musisz zalogować się do swojego konta.

Dołączanie do zespołu

Gdy wniesiesz wkład do projektu danego zespołu poproś jego członków o zaproszenie Cię. Nie zapomnij powiedzieć im jaką masz nazwę użytkownika.

Podział pieniędzy

Zespoły nie mają hierarchii, wszyscy członkowie są równi i ustawiają własną wysokość poboru.

Możesz zmienić wysokość Twoich poborów z poziomu Twojego kokpitu zespołów. Zawiera on tabele pokazujące nominalne pobory wszystkich członków podczas następnego i poprzedniego dnia wypłaty (payday), jak i prognozy rzeczywistych kwot jakie oni otrzymają podczas następnego dnia wypłaty.

Nominalne pobory to surowe liczby wprowadzane przez samych członków, natomiast rzeczywiste pobory są wyliczane w następujący sposób: najpierw wszystkie nominalne pobory są do siebie dodawane, następnie oblicza się jaki procent każdy pobór reprezentuje i na koniec na podstawie tych procentów dzielony jest dostępny przychód. Nominalne pobory to wartości maksymalne: rzeczywiste pobory nigdy nie są wyższe niż nominalne, nawet jeżeli dostępny jest jeszcze dodatkowy przychód.

Możesz zastanawiać się dlaczego traktujemy pobory nominalne jako wartości maksymalne zamiast traktować je jako zwykłe procenty. Otóż, pozwala to zespołom na posiadanie wolnej części przychodu (zwanej "pozostałością"), co ma kilka zalet. Po pierwsze, stanowi to zabezpieczenie finansowe (tzw. "amortyzację"), które stabilizuje przychód członków zespołu. Po drugie, ułatwia to integrację nowych członków zespołu, ponieważ zwiększając swoje pobory zmniejszają oni pozostałość zamiast zmniejszać przychód innych członków zespołu. Po trzecie, pozwala to naszemu oprogramowaniu na dostosowanie kwot jakie dotujący rzeczywiście przekazują członkom zespołu, w sposób który stabilizuje z czasem wkład dotujących, sprawiając że system staje się bardziej uczciwy. W końcu, zachęca to do dotowania zespołu nawet gdy osiągnął już swój cel finansowania, co wpływa dobrze na stabilność przychodu zespołu.

Automatic takes

By default all team members have their take set to the special value 'auto', which corresponds to an equal share of the leftover. In other words, the members who set their takes explicitly get funded first, then whatever's left is distributed in equal amounts to the members who have automatic takes.

Regulacja wysokości poboru

Gdy tak funkcja jest włączona dla danego zespołu, jego członkowie nie mogą zwiększyć ich poborów na wyższe niż maksima wyliczone na podstawie nominalnych poborów z czasu poprzedniego dnia wypłaty (payday). Mechanizm ten ma za zadanie zachęcać do zapraszania nowych osób wnoszących wkład do dołączenia do zespołu, pilnując by nie pobierali nieproporcjonalnie wysokiej części przychodu zespołu w ciągu pierwszych tygodni ich członkostwa.

Limit ten działa następująco: zawsze możesz zwiększyć swój pobór do 1,00 USD jeśli był od tego mniejszy, podwoić swój pobór w stosunku do poprzedniego tygodnia, zwiększyć swój pobór by wziąć pozostałość przychodu zespołu, jak i zwiększyć swój pobór do poziomu mediany poboru z ostatniego dnia wypłaty (payday). Możliwość która w Twoim przypadku da w rezultacie najwyższą wartość będzie Twoim maksymalnym poborem podczas aktualnego tygodnia.

Pobory nie są limitowane gdy zespół składa się z tylko jednego członka lub gdy pobory z ostatniego tygodnia wynosiły zero (co ma miejsce w przypadku nowych zespołów, które zostały stworzone po ostatnim dniu wypłaty, znanym także jako payday).

Please contact support if you want to enable or disable the take limits for an existing team. Don't forget to include evidence that the change has been approved by the other team members.

Opuszczanie zespołu

Możesz opuścić dany zespół z poziomu Twojego kokpitu zespołów.

Nie ma jeszcze możliwości wyrzucenia członka z zespołu. Jeśli posiadasz dowód, że dany członek powinien zostać wyrzucony z zespołu i istnieje wśród członków zespołu co do tego konsensus skontaktuj się z obsługą.

Zamknięcie konta zespołu

Konto zespołu jest automatycznie zamykane, gdy opuszcza je ostatni członek.

Tłumaczenie tej strony w języku polski nie jest jeszcze ukończone.