Zespół Liberapay koordynuje darowizny od wielu darczyńców dla wielu odbiorców. Darczyńcy wybierają, ile chcą dać, członkowie zespołu określają, w jaki sposób chcą dzielić pieniądze, a Liberapay próbuje odpowiednio rozdzielić fundusze.

Konto zespołu nie jest przeznaczone do użytku przez członków jednej osoby prawnej, jest przeznaczone dla grupy niezależnych osób lub organizacji, które współpracują nad wspólnym projektem. Można jednak również utworzyć konto zespołu dla projektu, który ma tylko jednego uczestnika, ponieważ pozwala to oznaczyć darowiznę jako przeznaczoną na wsparcie tego projektu, a nie osoby stojącej za nim.

Konto zespołu nie przechowuje pieniędzy do późniejszego wykorzystania. Każda darowizna jest przekazywana natychmiast, albo do wielu członków, jeśli to możliwe, lub do jednego członka, gdy podział pieniędzy nie jest obsługiwany przez operatora płatności. Z powodu tych ograniczeń przetwarzania płatności kwoty otrzymane przez członków mogą być tymczasowo niezrównoważone, szczególnie jeśli zespół ma mniej patronów niż członków.

Jeśli konta zespołu Liberapay nie odpowiadają Twoim potrzebom, możesz zamiast tego skorzystać z platformy Open Collective, która pozwala „hostować” zespół zarejestrowanej organizacji non-profit. Ten „gospodarz podatkowy” jest prawnym właścicielem funduszy zespołu, nadzoruje ich wykorzystanie i zwykle pobiera procent darowizn dla siebie. (Planujemy wprowadzić podobny system w Liberapay, ale nie wiemy, kiedy to nastąpi.)

Tworzenie zespołu

Najpierw musisz zalogować się do swojego konta.

Dołączanie do zespołu

Gdy wniesiesz wkład do projektu danego zespołu poproś jego członków o zaproszenie Cię. Nie zapomnij powiedzieć im jaką masz nazwę użytkownika.

Podział pieniędzy

Zespoły nie mają hierarchii, wszyscy członkowie są równi i ustawiają własną wysokość poboru.

Możesz zmienić wysokość Twoich poborów z poziomu Twojego kokpitu zespołów. Zawiera on tabele pokazujące nominalne pobory wszystkich członków podczas następnego i poprzedniego dnia wypłaty (payday), jak i prognozy rzeczywistych kwot jakie oni otrzymają podczas następnego dnia wypłaty.

Nominalne pobory to surowe liczby wprowadzane przez samych członków, natomiast rzeczywiste pobory są wyliczane w następujący sposób: najpierw wszystkie nominalne pobory są do siebie dodawane, następnie oblicza się jaki procent każdy pobór reprezentuje i na koniec na podstawie tych procentów dzielony jest dostępny przychód. Nominalne pobory to wartości maksymalne: rzeczywiste pobory nigdy nie są wyższe niż nominalne, nawet jeżeli dostępny jest jeszcze dodatkowy przychód.

Możesz zastanawiać się dlaczego traktujemy pobory nominalne jako wartości maksymalne zamiast traktować je jako zwykłe procenty. Otóż, pozwala to zespołom na posiadanie wolnej części przychodu (zwanej "pozostałością"), co ma kilka zalet. Po pierwsze, stanowi to zabezpieczenie finansowe (tzw. "amortyzację"), które stabilizuje przychód członków zespołu. Po drugie, ułatwia to integrację nowych członków zespołu, ponieważ zwiększając swoje pobory zmniejszają oni pozostałość zamiast zmniejszać przychód innych członków zespołu. Po trzecie, pozwala to naszemu oprogramowaniu na dostosowanie kwot jakie dotujący rzeczywiście przekazują członkom zespołu, w sposób który stabilizuje z czasem wkład dotujących, sprawiając że system staje się bardziej uczciwy. W końcu, zachęca to do dotowania zespołu nawet gdy osiągnął już swój cel finansowania, co wpływa dobrze na stabilność przychodu zespołu.

Automatyczne podejścia

Domyślnie wszyscy członkowie zespołu mają ustawioną specjalną wartość „auto”, która odpowiada równemu udziałowi resztek. Innymi słowy, członkowie, którzy ustalają swoje ujęcia, najpierw otrzymują fundusze, a następnie wszystko, co pozostało, jest rozdzielane w równych ilościach na członków, którzy mają ujęcia automatyczne.

Regulacja wysokości poboru

Gdy w zespole jest włączone „ograniczanie przepustowości”, jego członkowie nie mogą podnosić swoich stawek powyżej maksymalnego obliczonego na podstawie nominalnych wartości w momencie poprzedniej wypłaty. Ten mechanizm ma na celu zachęcenie nowych członków do dołączenia do zespołu, zapewniając, że nie wezmą nieproporcjonalnej części dochodów w pierwszych tygodniach.

Limit ten działa następująco: zawsze możesz zwiększyć swój pobór do 1,00 USD jeśli był od tego mniejszy, podwoić swój pobór w stosunku do poprzedniego tygodnia, zwiększyć swój pobór by wziąć pozostałość przychodu zespołu, jak i zwiększyć swój pobór do poziomu mediany poboru z ostatniego dnia wypłaty (payday). Możliwość która w Twoim przypadku da w rezultacie najwyższą wartość będzie Twoim maksymalnym poborem podczas aktualnego tygodnia.

Pobory nie są limitowane gdy zespół składa się z tylko jednego członka lub gdy pobory z ostatniego tygodnia wynosiły zero (co ma miejsce w przypadku nowych zespołów, które zostały stworzone po ostatnim dniu wypłaty, znanym także jako payday).

Skontaktuj się z pomocą techniczną, jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć limity przejęcia dla istniejącego zespołu. Nie zapomnij dołączyć dowodów, że zmiana została zatwierdzona przez innych członków zespołu.

Opuszczanie zespołu

Możesz opuścić dany zespół z poziomu Twojego kokpitu zespołów.

Nie ma jeszcze możliwości wyrzucenia członka z zespołu. Jeśli posiadasz dowód, że dany członek powinien zostać wyrzucony z zespołu i istnieje wśród członków zespołu co do tego konsensus skontaktuj się z obsługą.

Zamknięcie konta zespołu

Konto zespołu jest automatycznie zamykane, gdy opuszcza je ostatni członek.