Platforma Liberapay rozpoczęła działanie 5 lat temu i jest używana przez 37 874 użytkowników.

Ostatni dzień wypłaty miał miejsce 6 dni temu i przesłano wtedy 8 374,03 USD pomiędzy 5 948 użytkownikami.
5 185 uczestników przekazało pieniądze.
863 uczestników otrzymało pieniądze.
100 uczestników było zarówno darczyńcą, jak i odbiorcą.

Dotujący przekazują średnio 1,14 USD każdemu z 2 otrzymujących.

Otwarte konta

Liczba otwartych kont osobistych i organizacji na Liberapay

tygodnie

Aktywni użytkownicy

Użytkownicy którzy przekazali lub otrzymali pieniądze wewnątrz Liberapay (tygodniowo)

tygodnie

Cotygodniowe darowizny

Suma aktywnych darowizn w każdym tygodniu, przedstawiona w dolar amerykański.

tygodnie

Obciążenia darczyńcy

Suma opłat przetwarzanych w ciągu każdego tygodnia, wyrażona w dolar amerykański.

tygodnie