Platforma Liberapay rozpoczęła działanie 4 lata temu i jest używana przez 31 181 użytkowników.

Ostatni dzień wypłaty miał miejsce 1 dzień temu i przesłano wtedy 5 830,06 USD pomiędzy 4 511 użytkownikami.
3 881 uczestników przekazało pieniądze.
721 uczestników otrzymało pieniądze.
91 uczestników było zarówno darczyńcą, jak i odbiorcą.

Dotujący przekazują średnio 0,97 USD każdemu z 2 otrzymujących.

Otwarte konta

Liczba otwartych kont osobistych i organizacji na Liberapay

tygodnie

Aktywni użytkownicy

Użytkownicy którzy przekazali lub otrzymali pieniądze wewnątrz Liberapay (tygodniowo)

tygodnie

Cotygodniowe darowizny

Suma aktywnych darowizn w każdym tygodniu, przedstawiona w dolar amerykański.

tygodnie

Obciążenia darczyńcy

Suma opłat przetwarzanych w ciągu każdego tygodnia, wyrażona w dolar amerykański.

tygodnie