Platforma Liberapay rozpoczęła działanie 5 lat temu i jest używana przez 34 583 użytkowników.

Ostatni dzień wypłaty miał miejsce 3 dni temu i przesłano wtedy 6 997,10 USD pomiędzy 5 217 użytkownikami.
4 509 uczestników przekazało pieniądze.
802 uczestników otrzymało pieniądze.
94 uczestników było zarówno darczyńcą, jak i odbiorcą.

Dotujący przekazują średnio 1,05 USD każdemu z 2 otrzymujących.

Otwarte konta

Liczba otwartych kont osobistych i organizacji na Liberapay

tygodnie

Aktywni użytkownicy

Użytkownicy którzy przekazali lub otrzymali pieniądze wewnątrz Liberapay (tygodniowo)

tygodnie

Cotygodniowe darowizny

Suma aktywnych darowizn w każdym tygodniu, przedstawiona w dolar amerykański.

tygodnie

Obciążenia darczyńcy

Suma opłat przetwarzanych w ciągu każdego tygodnia, wyrażona w dolar amerykański.

tygodnie