Platforma Liberapay rozpoczęła działanie 5 lat temu i jest używana przez 46 397 użytkowników.

Ostatni dzień wypłaty miał miejsce 4 dni temu i przesłano wtedy 13 533,56 USD pomiędzy 8 961 użytkownikami.
8 019 uczestników przekazało pieniądze.
1 068 uczestników otrzymało pieniądze.
126 uczestników było zarówno darczyńcą, jak i odbiorcą.

Dotujący przekazują średnio 1,14 USD każdemu z 2 otrzymujących.

Otwarte konta

Liczba otwartych kont osobistych i organizacji na Liberapay

tygodnie

Aktywni użytkownicy

Użytkownicy którzy przekazali lub otrzymali pieniądze wewnątrz Liberapay (tygodniowo)

tygodnie

Cotygodniowe darowizny

Suma aktywnych darowizn w każdym tygodniu, przedstawiona w dolar amerykański.

tygodnie

Obciążenia darczyńcy

Suma opłat przetwarzanych w ciągu każdego tygodnia, wyrażona w dolar amerykański.

tygodnie