Platforma Liberapay rozpoczęła działanie 8 lat temu i jest używana przez 104 977 użytkowników.

Ostatni dzień wypłaty miał miejsce 16 godzin temu i przesłano wtedy 19 286,42 USD pomiędzy 13 238 użytkownikami.
11 931 uczestników przekazało pieniądze.
1 487 uczestników otrzymało pieniądze.
180 uczestników było zarówno darczyńcą, jak i odbiorcą.

Dotujący przekazują średnio 1,05 USD każdemu z 2 otrzymujących.

Otwarte konta

Liczba otwartych kont osobistych i organizacji na Liberapay

tygodnie

Aktywni użytkownicy

Użytkownicy którzy przekazali lub otrzymali pieniądze wewnątrz Liberapay (tygodniowo)

tygodnie

Cotygodniowe darowizny

Suma aktywnych darowizn w każdym tygodniu, przedstawiona w dolar amerykański.

tygodnie

Obciążenia darczyńcy

Suma opłat przetwarzanych w ciągu każdego tygodnia, wyrażona w dolar amerykański.

tygodnie