Platforma Liberapay rozpoczęła działanie 6 lat temu i jest używana przez 65 413 użytkowników.

Ostatni dzień wypłaty miał miejsce 1 dzień temu i przesłano wtedy 14 496,81 USD pomiędzy 9 575 użytkownikami.
8 518 uczestników przekazało pieniądze.
1 186 uczestników otrzymało pieniądze.
129 uczestników było zarówno darczyńcą, jak i odbiorcą.

Dotujący przekazują średnio 1,01 USD każdemu z 2 otrzymujących.

Otwarte konta

Liczba otwartych kont osobistych i organizacji na Liberapay

tygodnie

Aktywni użytkownicy

Użytkownicy którzy przekazali lub otrzymali pieniądze wewnątrz Liberapay (tygodniowo)

tygodnie

Cotygodniowe darowizny

Suma aktywnych darowizn w każdym tygodniu, przedstawiona w dolar amerykański.

tygodnie

Obciążenia darczyńcy

Suma opłat przetwarzanych w ciągu każdego tygodnia, wyrażona w dolar amerykański.

tygodnie