Obecnie obsługujemy przetwarzanie płatności przez Stripe i PayPal.

Oto lista różnic pomiędzy nimi:

  • Koszty przetwarzania płatności na Stripe są zwykle niższe niż na PayPalu.
  • Stripe allows renewing donations automatically, whereas PayPal currently requires donors to confirm every payment.
  • Stripe allows donating to multiple creators at once in some cases, whereas PayPal always requires separate payments.
  • Płatności PayPal wymagają przekierowania dawcy na stronę PayPal, natomiast Stripe jest zintegrowany z Liberapay.
  • Stripe sprawia, że polecenia zapłaty SEPA są łatwe dla europejskich darczyńców.
  • Stripe pozwala twórcom konfigurować automatyczne wypłaty na ich konta bankowe.
  • PayPal jest dostępny dla twórców w w ponad 200 krajach, natomiast Stripe obsługuje tylko 39 krajów.
Tłumaczenie tej strony w języku polski nie jest jeszcze ukończone.