Obecnie obsługujemy przetwarzanie płatności przez Stripe i PayPal.

Oto lista różnic pomiędzy nimi:

  • Koszty przetwarzania płatności na Stripe są zwykle niższe niż na PayPalu.
  • Stripe umożliwia automatyczne odnawianie darowizn, natomiast PayPal obecnie wymaga od darczyńców potwierdzania każdej płatności.
  • Stripe pozwala w niektórych przypadkach na przekazywanie darowizn wielu twórcom jednocześnie, natomiast PayPal zawsze wymaga oddzielnych płatności.
  • Płatności PayPal wymagają przekierowania darczyńcy na stronę PayPal, natomiast Stripe jest zintegrowany z Liberapay.
  • Stripe sprawia, że polecenia zapłaty SEPA są łatwe dla europejskich darczyńców.
  • Stripe pozwala twórcom konfigurować automatyczne wypłaty na ich konta bankowe.
  • PayPal jest dostępny dla twórców w w ponad 200 krajach, natomiast Stripe obsługuje tylko 39 krajów.