Obecnie 20 najpopularniejszych repozytoriów połączonych z kontami Liberapay to:

awesome autorstwa sindresorhus Gwiazdki 121043

😎 Awesome lists about all kinds of interesting topics

Wspieraj

syncthing autorstwa Syncthing Gwiazdki 29010

Open Source Continuous File Synchronization

Wspieraj

pure-bash-bible autorstwa 2211 Gwiazdki 23469

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

Wspieraj

mastodon autorstwa Mastodon Gwiazdki 19789

Your self-hosted, globally interconnected microblogging community

Wspieraj

tmux autorstwa tmux Gwiazdki 15937

tmux source code

Wspieraj

manim autorstwa 3b1b Gwiazdki 15548

Animation engine for explanatory math videos

Wspieraj

JSQMessagesViewController autorstwa jsq Gwiazdki 11266

An elegant messages UI library for iOS

Wspieraj

httprouter autorstwa julienschmidt Gwiazdki 10457

A high performance HTTP request router that scales well

Wspieraj

refined-github autorstwa sindresorhus Gwiazdki 10310

Browser extension that simplifies the GitHub interface and adds useful features

Wspieraj

uuid autorstwa ramsey Gwiazdki 9778

A PHP library for generating RFC 4122 version 1, 3, 4, and 5 universally unique identifiers (UUID).

Wspieraj

openage autorstwa SFTtech Gwiazdki 9248

Free (as in freedom) open source clone of the Age of Empires II engine :rocket:

Wspieraj

server autorstwa Nextcloud Gwiazdki 9100

☁️ Nextcloud server, a safe home for all your data

Wspieraj

mysql autorstwa Go-MySQL-Driver Gwiazdki 8725

Go MySQL Driver is a MySQL driver for Go's (golang) database/sql package

Wspieraj

activeadmin autorstwa Active-Admin Gwiazdki 8637

The administration framework for Ruby on Rails applications.

Wspieraj

cdnjs autorstwa cdnjs Gwiazdki 8164

The #1 free and open source CDN built to make life easier for developers.

Wspieraj

kitty autorstwa kovidgoyal Gwiazdki 8003

A cross-platform, fast, feature full, GPU based terminal emulator

Wspieraj

neofetch autorstwa 2211 Gwiazdki 7521

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

Wspieraj

spacegray autorstwa kkga Gwiazdki 7322

A Hyperminimal UI Theme for Sublime Text

Wspieraj

reactos autorstwa ReactOS Gwiazdki 7069

A free Windows-compatible Operating System

Wspieraj

NewPipe autorstwa TeamNewPipe Gwiazdki 7041

A libre lightweight streaming front-end for Android.

Wspieraj


Przeglądaj swoje ulubione repozytoria Połącz swoje repozytoria z profilem

Tłumaczenie tej strony w języku polski nie jest jeszcze ukończone.